Schietbergen 61, 5672 SK Nuenen, tel: 06 284 09 838  

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Uw persoonlijke gegevens die ik verwerk en voor welk doel staan hieronder vermeld.

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
  • Uw BSN-nummer en  verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
  • Uw voetklachten op een digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van uw voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
  • Uw medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
  • Eventueel digitaal te nemen en vast te leggen foto`s van uw voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.  

Al deze gegevens worden door mij verwerkt in een programma die deze in een versleutelde database opslaat. Toegang tot dit programma, en dus uw gegevens, is met een sterk wachtwoord afgesloten. De database, en de back-up van deze database staan lokaal op een harde schijf en zijn niet extern benaderbaar.

Bij uw eerst volgende bezoek zal ik u, eenmalig, vragen een formulier te ondertekenen waarin u mij toestemming verleent om bovenstaande persoonlijke gegevens voor de genoemde doeleinden te verwerken. U heeft ten allen tijde het recht deze verleende toestemmingen, om welke reden dan ook, weer in te trekken. Ik zal dit vervolgens dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.